top of page
WhatsApp Image 2022-02-13 at 07.37.54.jpeg

!זה הזמן שלך להשפיע

מדריך להליך בחירת ועדי שכונות
כפר-סבא

למידע נוסף על החברים לחצו על התמונות

אתר חדש (1).png

אנחנו מאמינים שהדרך לחיזוק הדמוקרטיה בשלטון המקומי עוברת ביצירת מסגרות המעודדות השתתפות ומעורבות קהילתית בניהול ענייני היום יום ברמת השכונה והעיר.

תושבי השכונה שמלאו להם 18 שנים לפחות יכולים להגיש את מועמדותם לחברות בוועד ולבחור את הנציגים בהליך בחירות דמוקרטי.

לנוחיותכם מוצגים כאן דברי הסבר על הארגון ושיטת הבחירות.

בימים אלו מתקיימים הליכי בחירות לועדי שכונות בכפר-סבא בליווי תנועה ישראלית.

מה זה אומר?

שהתושבים לוקחים אחריות על השכונה ויוצאים לתהליך התארגנות משותף שבמסגרתו יבחרו חברי ועד שיוכלו לייצג את תושבי השכונה מול העירייה ומוסדות השלטון ובכך להחזיר את הכח לתושבים ולהביא לשיפור איכות החיים בשכונה ובעיר.

אתר חדש (2).png

הגדרות תפקידים ומבנה ארגוני

הגדרות תפקידים ומבנה ארגוני

למידע נוסף על החברים לחצו על התמונות

עו_ד ראובן חן.png

עו"ד ראובן חן

עינת נחשון מלכה - מרובע.png

עינת נחשון-מלכה

עו_ד אמיר עישבי.jpeg

עו"ד אמיר עישבי

ועד השכונה - הרכב ותפקידים

*מספר החברים בוועד השכונה המקומי ייקבע בהתאם לגודל השכונה - לא פחות מ-5 ועד 7 חברים.

לייצג את תושבי השכונה מול העירייה ומוסדות השלטון.

לעודד השתתפות תושבים בתהליכי תכנון שונים בעיר.

למפות צורכי תושבי השכונה ולגבש מענה מתאים.

להבטיח הקצאה הוגנת לפיתוח השכונה תוך בקרה על פעילות העירייה.

להבטיח העברת מידע רלבנטי ודו כיווני בין התושבים לעירייה ומוסדות השלטון.

להשתתף בתהליכי קבלת ההחלטות בעיר למען שיפור איכות החיים והרווחה בשכונה.

ועד השכונה

מועצת השכונות - הרכב ותפקידים

*הרכב המועצה נקבע לפי מפתח המבטיח ייצוג הולם לשכונות ואיזון בין בעלי העניין (פירוט בתקנון המלא)

לקשר בין ועדי שכונה למוסדות שלטון ברמה המקומית והארצית.

לתמוך וללוות את ועד השכונה בשגרה. 

להכריז על קיום בחירות לוועדי שכונה.

למנות ועדת בחירות עירונית.

מועצת השכונות

שאלות ותשובות

שאלות ותשובות

נשמח לסייע ולהשיב על כל שאלה

נחזור אלייך בקרוב

bottom of page