top of page
Israeli.Movement_logo.png

תפריט

 שכונת סביוני ים בקרית ים

יוצאת לבחירות!

תושבי סביוני ים מקימים ועד שכונה
ומזמינים אותך להשתתף בתהליך הבחירות 

הבחירות יערכו ביום ג' | 10.1.2023
פתיחת קלפיות (16:00-21:00)  קפה אואזיס, רחוב אילנות 2

פתיחת הצבעה מקוונת (09:00-21:00) בטופס למטה

Untitled design - 2022-05-25T154614.508.png

למידע נוסף על המועמדים לחצו על שמם

המועמדים לוועד

איך מצביעים לוועד השכונה?

Untitled design (4)_edited.png

הצבעה מקוונת

1. נכנסים לטופס ההצבעה למטה 

2. מזינים פרטים אישיים

3. בוחרים 5 שמות מרשימת המועמדים

4. מאשרים

Untitled design (4)_edited.png

הצבעה פיזית

1. מגיעים לדוכן ההצבעה

2. ממלאים פרטים אישיים

3. בוחרים 5 שמות מרשימת המועמדים

4. מאשרים

 10.1.23 | בין השעות 09:00-21:00

10.1.23 | בין השעות 16:00-21:00

לבירורים ניתן לפנות מרטין טרני 0528374915 | ליאת הלפרן 0547502889

Israeli.Movement_logo.png
bottom of page