top of page
Untitled design (58).png

תנועה ישראלית

6.png

מטרתנו העיקרית היא לחזק את השפעת האזרחים על המערכות הפוליטיות המעצבות את חיינו.

8.png

התנועה שואפת לשלב בעמדות השפעה מנהיגות מקומית שתהיה מחוייבת לייצג נאמנה את התושבים.

7.png

"תנועה ישראלית" היא ארגון חברתי ללא מטרות רווח הפועל בכל רחבי הארץ מאז 2020.

9.png

אנחנו עושים זאת על ידי עידוד וליווי התארגנויות תושבים ברמת העיר והשכונה והכשרת פעילים לעבודה מול התושבים והרשויות.

למה אנחנו כאן?

Friends
התנועה הוקמה בכדי לחזק את הדמוקרטיה בשלטון המקומי והלאומי ולשפר את תהליכי קבלת ההחלטות הפוליטיות לטובת האינטרס הציבורי הרחב.
מבנה השלטון המקומי והלאומי הנוכחי יוצר מצב שבו הדרג הפוליטי מחויב לבעלי אינטרסים צרים וקבוצות כח יותר מאשר לציבור הרחב.
בכדי לתקן את הכשל הזה ולהחזיר את הכח הפוליטי לאזרחים, אנחנו בונים תשתית ארגונית המבוססת מצד אחד על ארגון תושבים בשטח, ומצד שני על קידום מדיניות מול הכנסת והממשלה.
בטווח הארוך נרצה לראות שיטת ממשל המאפשרת לבחור נציגי ציבור בבחירה ישירה לפי אזורים.

האנשים שלנו

Add a heading (8).png

מייסד

בועז אמיתי

Add a heading (8).png

מייסד

פרופ' אבנר בן-זקן

Add a heading (8).png

מנכ"ל

נתי בירמן מה-נעים

מה אנחנו מציעים?

Gardening
תנועה ישראלית מסייעת לתושבים פעילים להתארגן ולהקים נציגות תושבים ברמה המקומית. הפעילים מקבלים מתנועה ישראלית ליווי צמוד הכולל גישה לארגז כלים, לאנשי מקצוע ומומחים ולהכשרות המסייעות לפעילים להבין איך עובדת המערכת הפוליטית ברמה המקומית והלאומית, מהן הדרכים לפעול מולה, איך לארגן תושבים סביב נושאים בוערים ואיך לעבוד מול התקשורת ובדיגיטל.

שאלות

bottom of page