top of page
WhatsApp Image 2022-02-13 at 07.37.54.jpeg

זה הזמן שלך להשפיע!

תושבי שכונת כרמל צרפתי מקימים ועד ומזמינים אותך להתמודד.

מבנה ארגוני

אתר חדש (1).png

בימים אלו מתקיימות בחירות לוועד שכונת כרמל צרפתי בליווי "תנועה ישראלית".


מה זה אומר?
 

שהתושבים לוקחים אחריות על השכונה ויוצאים לתהליך התארגנות משותף שיכלול בחירות לוועד השכונה. הנציגים שיבחרו יוכלו לייצג את תושבי השכונה מול העירייה ומוסדות השלטון בכל הנושאים שמעסיקים אותנו ובכך להחזיר את הכח לתושבים ולהביא לשיפור איכות החיים בשכונה ובעיר.

 אנחנו מאמינים שהדרך לחיזוק הדמוקרטיה בשלטון המקומי עוברת ביצירת מסגרות המעודדות השתתפות ומעורבות קהילתית בניהול ענייני היום יום ברמת השכונה והעיר.

תושבי השכונה שמלאו להם 17 שנים לפחות יכולים להציג לבחור את הנציגים בהליך בחירות דמוקרטי. לנוחיותכם מוצגים כאן דברי הסבר על הארגון ושיטת הבחירות.

אתר חדש (2).png

תקנון בחירות מפורט

לתמיכה במועמדים לוועד השכונה לחצו כאן

כיצד מצביעים
מבנה ארגוני
הגדרות תפקידים

הגדרות תפקידים

תפקידי ועד השכונה

*מספר החברים בוועד השכונה המקומי ייקבע בהתאם לגודל השכונה - לא פחות מ-5 ועד 7 חברים.

לייצג את תושבי השכונה מול העירייה ומוסדות השלטון.

לעודד השתתפות תושבים בתהליכי תכנון שונים בעיר.

למפות צורכי תושבי השכונה ולגבש מענה מתאים.

להבטיח הקצאה הוגנת לפיתוח השכונה תוך בקרה על פעילות העירייה.

להבטיח העברת מידע רלבנטי ודו כיווני בין התושבים לעירייה ומוסדות השלטון.

להשתתף בתהליכי קבלת ההחלטות בעיר למען שיפור איכות החיים והרווחה בשכונה.

תפקידה של מועצת השכונות

תפקידי ועד השכונה

*הרכב המועצה נקבע לפי מפתח המבטיח ייצוג הולם לשכונות ואיזון בין בעלי העניין (פירוט בתקנון המלא)

לקשר בין ועדי שכונה למוסדות שלטון ברמה המקומית והארצית.

לתמוך וללוות את ועד השכונה בשגרה. 

להכריז על קיום בחירות לוועדי שכונה.

למנות ועדת בחירות עירונית.

שאלות ותשובות

שאלות ותשובות

bottom of page