top of page
WhatsApp Image 2022-02-13 at 07.37.54.jpeg

!זה הזמן שלך להשפיע

תושבי שכונת הפארק בוחרים ועד ומזמינים אותך להשתתף

מבנה ארגוני

Untitled design (37).png
אתר חדש (1).png

בימים אלו מתקיימות בחירות לועד שכונת הפארק בכפר-סבא בליווי "תנועה ישראלית".

מה זה אומר?

שהתושבים לוקחים אחריות על השכונה ויוצאים לתהליך התארגנות משותפת שיכלול בחירות לוועד השכונה. הנציגים שיבחרו יוכלו לייצג את תושבי השכונה מול העירייה ומוסדות השלטון בשלל נושאים שמעסיקים אותנו ובכך להחזיר את הכח לתושבים ולהביא לשיפור איכות החיים בשכונה ובעיר.

 אנחנו מאמינים שהדרך לחיזוק הדמוקרטיה בשלטון המקומי עוברת ביצירת מסגרות המעודדות השתתפות ומעורבות קהילתית בניהול ענייני היום יום ברמת השכונה והעיר.

תושבי השכונה שמלאו להם 17 שנים לפחות יכולים להציג מועמדות ולבחור את הנציגים בהליך בחירות דמוקרטי. לנוחיותכם מוצגים כאן דברי הסבר על הארגון ושיטת הבחירות.

אתר חדש (2).png
כיצד מצביעים
מבנה ארגוני

מבנה ארגוני

הגדרות תפקידים

הגדרות תפקידים

תפקיד ועד השכונה

Untitled design (37).png

*מספר החברים בוועד השכונה המקומי ייקבע בהתאם לגודל השכונה - לא פחות מ-5 ועד 7 חברים.

לייצג את תושבי השכונה מול העירייה ומוסדות השלטון.

לעודד השתתפות תושבים בתהליכי תכנון שונים בעיר.

למפות צורכי תושבי השכונה ולגבש מענה מתאים.

להבטיח הקצאה הוגנת לפיתוח השכונה תוך בקרה על פעילות העירייה.

להבטיח העברת מידע רלבנטי ודו כיווני בין התושבים לעירייה ומוסדות השלטון.

להשתתף בתהליכי קבלת ההחלטות בעיר למען שיפור איכות החיים והרווחה בשכונה.

תפקידי ועד השכונה

תפקידה של מועצת השכונות

*הרכב המועצה נקבע לפי מפתח המבטיח ייצוג הולם לשכונות ואיזון בין בעלי העניין (פירוט בתקנון המלא)

לקשר בין ועדי שכונה למוסדות שלטון ברמה המקומית והארצית.

לתמוך וללוות את ועד השכונה בשגרה. 

להכריז על קיום בחירות לוועדי שכונה.

למנות ועדת בחירות עירונית.

שאלות ותשובות
 • למי מותר להתמודד לנציגות שכונה?
  תושבי השכונה מגיל 17 ומעלה המתגוררים בשכונה 6 חודשים לפחות.
 • למי אסור להתמודד לנציגות השכונה?
  פסולי דין ומי שהורשעו בפסק דין סופי בעבירה שיש עמה קלון. חברי מועצה, עובדי עירייה או תאגיד עירוני מטעם העירייה שמקיים קשרים עם תושבי השכונה.
 • למי מותר להצביע בבחירות לנציגות שכונה או לחתום על תמיכה במועמד?
  תושבי השכונה מגיל 17 ומעלה המתגוררים בשכונה 6 חודשים לפחות.
 • האם יש ייצוג הולם לאוכלוסיות שונות?
  ועדת הבחירות תקבע עקרונות לייצוג הולם בהתייחס למיפוי הדמוגרפי של השכונה.
 • למי מותר להתמודד למועצת השכונות?
  נציגי שכונות שנבחרו בהליך בחירות או הסמכה.
 • למי מותר להצביע בבחירות למועצת השכונות?
  נציגי שכונות שנבחרו בהליך בחירות או הסמכה *שאר החברים במועצה העירונית ימונו על-ידי כלל נציגי השכונה בשיתוף נציג.ה "תנועה ישראלית"
 • כיצד מתבצעות הבחירות?
  באחת מהדרכים הבאות: בתהליך בחירות פיזיות בקלפי - בחירה ישירה וחשאית במועמדים במועד שקבעה ועדת הבחירות. בתהליך הסמכה - תמיכה ישירה ברשימת המועמדים על ידי חתימה פיזית או דיגיטלית עד לתאריך שהוגדר מראש על ידי ועדת הבחירות.
 • כיצד מגישים מועמדות?
  יש להגיש מועמדות עד שמונה שבועות לפני מועד הבחירות. מגישים טופס מועמדות (לינק למסמך) בצירוף צילום תעודת זהות וספח. חתימה של 20 תושבים המביעים תמיכה במועמד (לכל תושב מותר לתמוך ב-3 מועמדים לכל היותר). במעמד הגשת המועמדות, כל מועמד ומועמדת ישלחו פרטים הכוללים: 1. רקע אישי ומקצועי 2. חזון לשכונה ולעיר והצעה לפעולה 3. כל מידע נוסף שהמועמד מצא כרלוונטי
 • איפה אפשר למצוא מידע על המועמדים?
  המועצה תפרסם מידע מלא ומפורט על כלל המועמדים לנציגויות שכונה ולמועצת השכונות באמצעים דיגיטליים - באתר, במסרון לבעלי זכות בחירה שנרשמו וברשתות החברתיות.
 • כיצד ניתן לאמת כתובת מגורים?
  באחת מהדרכים הבאות: הצגת ספח תעודת הזהות הכולל את כתובת המגורים. אישור תשלום ארנונה בחודשיים שקדמו לבחירות. חוזה שכירות בתוקף או הוכחת בעלות על נכס. כתב הצהרה על מגורים בשכונה לפחות 6 חודשים לפני מועד הבחירות.
 • האם התנועה היא פוליטית או א-פוליטית?
  אנחנו מאמינים שהכל פוליטי, אז בקצרה כן. באריכות, אנחנו תנועה אזרחית שפועלת במישור הפוליטי אבל לא מזוהים עם אף מפלגה.
 • אתם שמאל או ימין?
  אנחנו מלווים קהילות אזרחיות מגוונות העוסקות בסוגיות המשפיעות על הסביבה הקרובה להן. כשצינור ביוב מציף את השכונה זו לא בעיה של ימין ושמאל, זו בעיה של הקהילה כולה. בקהילות שלנו פעילים אנשי ימין, שמאל, מרכז ועוד. כולם מוזמנים לקחת חלק ולשתף פעולה בנושאים שיש עליהם הסכמה.
 • מי מממן אתכם?
  כל מקורות המימון של התנועה מגיעים מתורמים ישראליים השותפים לחזון שלנו.

שאלות ותשובות

נשמח לסייע ולהשיב על כל שאלה

נחזור אלייך בקרוב

bottom of page