top of page
WhatsApp Image 2022-02-13 at 07.37.54.jpeg

!זה הזמן שלך להשפיע

תושבי שכונת הפארק בוחרים ועד ומזמינים אותך להשתתף

מבנה ארגוני

Untitled design (37).png
אתר חדש (1).png

בימים אלו מתקיימות בחירות לועד שכונת הפארק בכפר-סבא בליווי "תנועה ישראלית".

מה זה אומר?

שהתושבים לוקחים אחריות על השכונה ויוצאים לתהליך התארגנות משותפת שיכלול בחירות לוועד השכונה. הנציגים שיבחרו יוכלו לייצג את תושבי השכונה מול העירייה ומוסדות השלטון בשלל נושאים שמעסיקים אותנו ובכך להחזיר את הכח לתושבים ולהביא לשיפור איכות החיים בשכונה ובעיר.

 אנחנו מאמינים שהדרך לחיזוק הדמוקרטיה בשלטון המקומי עוברת ביצירת מסגרות המעודדות השתתפות ומעורבות קהילתית בניהול ענייני היום יום ברמת השכונה והעיר.

תושבי השכונה שמלאו להם 17 שנים לפחות יכולים להציג מועמדות ולבחור את הנציגים בהליך בחירות דמוקרטי. לנוחיותכם מוצגים כאן דברי הסבר על הארגון ושיטת הבחירות.

אתר חדש (2).png
כיצד מצביעים
מבנה ארגוני

מבנה ארגוני

הגדרות תפקידים

הגדרות תפקידים

תפקיד ועד השכונה

Untitled design (37).png

*מספר החברים בוועד השכונה המקומי ייקבע בהתאם לגודל השכונה - לא פחות מ-5 ועד 7 חברים.

לייצג את תושבי השכונה מול העירייה ומוסדות השלטון.

לעודד השתתפות תושבים בתהליכי תכנון שונים בעיר.

למפות צורכי תושבי השכונה ולגבש מענה מתאים.

להבטיח הקצאה הוגנת לפיתוח השכונה תוך בקרה על פעילות העירייה.

להבטיח העברת מידע רלבנטי ודו כיווני בין התושבים לעירייה ומוסדות השלטון.

להשתתף בתהליכי קבלת ההחלטות בעיר למען שיפור איכות החיים והרווחה בשכונה.

תפקידי ועד השכונה

תפקידה של מועצת השכונות

*הרכב המועצה נקבע לפי מפתח המבטיח ייצוג הולם לשכונות ואיזון בין בעלי העניין (פירוט בתקנון המלא)

לקשר בין ועדי שכונה למוסדות שלטון ברמה המקומית והארצית.

לתמוך וללוות את ועד השכונה בשגרה. 

להכריז על קיום בחירות לוועדי שכונה.

למנות ועדת בחירות עירונית.

שאלות ותשובות

שאלות ותשובות

נשמח לסייע ולהשיב על כל שאלה

נחזור אלייך בקרוב

bottom of page